Zvažujete prihlášku na slovenské aj české univerzity?

22. október 2019 Veda

Už niekoľko rokov pretrváva veľmi silný odlev mladých ľudí zo Slovenska na vysoké školy v susednej Českej republike. Okrem reputácie tamojších inštitúcií, možnosti zamestnať sa v Česku po štúdiu či počas neho, či materiálneho zabezpečenia škôl môžu v rozhodovaní hrať úlohu aj ďalšie faktory, zvlášť servis a záujem o študenta vo fáze prihlasovania, ktorý české školy demonštrujú.

V tejto krátkej štúdii sme porovnali aktuálnu náročnosť a nákladnosť prihlášok na české a slovenské univerzity ako ilustráciu možnej rozdielnej výkonnosti škôl v tejto oblasti. Do porovnania sme zahrnuli všetky fakulty najväčších verejných univerzít podľa celkového počtu študentov v jednej aj druhej krajine.

Konkrétne čísla a ďalšie informácie možno nájsť v prílohe, prinášame aj niekoľko kvalitatívnych postrehov.