Úvodná poznámka k programu Veda pre blaho spoločnosti

15. október 2019 Veda

Tento úvodný dokument je jednou zo série úvodných poznámok pre zostavenie podrobných strategických plánov pre kľúčové oblasti verejnej politiky (ďalšími oblasťami sú v tejto chvíli školstvo, infraštruktúra a hospodársky rozvoj).

Cieľom výsledného strategického dokumentu bude formulovať spôsob, akým docieliť komplexné ale flexibilné plánovanie politiky vedy a výskumu na Slovensku, opreté o budúcu existenciu organizačne výkonných výskumných inštitúcií, tak na úrovni samostatných vedeckých ústavov ako aj v rámci univerzitného prostredia.

Základom takejto formulácie musí byť rozsiahly audit domáceho prostredia vedy a výskumu opretý o robustné chápanie toho, aký je význam vedy pre spoločnosť a ako sa veda a výskum vo svete organizuje.

Strategický dokument nebude samotným auditom vedy, ktorý by bol príliš rozsiahlou a nákladnou aktivitou, ale podrobným receptom pre tento audit rovnako ako súborom princípov, podľa ktorých sa v budúcnosti bude dať zostaviť komplexná vedná politika Slovenskej republiky.