Prihlášky na slovenské univerzity: stále drahé a nejednotné

20. február 2022 Veda

Do diskusie o kvalite slovenského vysokého školstva prispievame aktualizáciou štúdie, ktorú sme pôvodne vydali pred tromi rokmi. Porovnávame v nej prijímací proces na slovenské a na české verejné vysoké školy. 

Hoci sa za tri roky o niečo zjednodušila administratívna stránka prijímacieho procesu, prihlášky sú často stále oproti ČR drahé. Až tak, že podanie 3-4 prihlášok môže v niektorých prípadoch  predstavovať veľmi veľkú časť typického čistého mesačného príjmu osoby v mnohých mimobratislavských regiónoch, čo je pre mnoho rodín vážna záťaž.

Aj keď sa dá ťažko predpokladať, že toto by bol jeden z hlavných dôvodov stále masívneho exodu slovenských študentov na české vysoké školy, dotvára to celkovú mozaiku vysokého školstva, ktoré nie je príliš prívetivé. A to dokonca v oblasti, ktorú majú vysoké školy plne pod svojou kontrolou a nemôžu sa vyhovárať, napríklad, na reguláciu zo strany štátu.