Ako vytvoriť technologický spin-off

12. december 2021 Veda

Tento podrobný manuál o tom, ako postupovať pri technologických transferoch, by mal byť užitočným pomocníkom pre všetky akademické pracoviská s potenciálom pre výskum, ktorý sa dá uviesť na trh. Podrobne oboznamuje s typológiou spin-offov, s problematikou využívania prístrojov financovaných z eurofondov pre komerčný výskum a uvádza aj konkrétne príklady úspešných programov technologických transferov z Českej republiky aj Spojeného kráľovstva.