Veda

  • Zvažujete prihlášku na slovenské aj české univerzity?

    Už niekoľko rokov pretrváva veľmi silný odlev mladých ľudí zo Slovenska na vysoké školy v susednej Českej republike. Okrem reputácie tamojších inštitúcií, možnosti zamestnať sa v Česku po štúdiu či počas neho, či materiálneho zabezpečenia škôl môžu v rozhodovaní hrať úlohu aj ďalšie faktory, zvlášť servis a záujem o študenta vo fáze prihlasovania, ktorý české školy demonštrujú.

    22. október 2019
  • Úvodná poznámka k programu Veda pre blaho spoločnosti

    Tento úvodný dokument je jednou zo série úvodných poznámok pre zostavenie podrobných strategických plánov pre kľúčové oblasti verejnej politiky (ďalšími oblasťami sú v tejto chvíli školstvo, infraštruktúra a hospodársky rozvoj).

    15. október 2019