Veda

 • Prihlášky na slovenské univerzity: stále drahé a nejednotné

  Do diskusie o kvalite slovenského vysokého školstva prispievame aktualizáciou štúdie, ktorú sme pôvodne vydali pred tromi rokmi. Porovnávame v nej prijímací proces na slovenské a na české verejné vysoké školy.

  20. február 2022
 • Ako vytvoriť technologický spin-off

  Tento podrobný manuál o tom, ako postupovať pri technologických transferoch, by mal byť užitočným pomocníkom pre všetky akademické pracoviská s potenciálom pre výskum, ktorý sa dá uviesť na trh. Podrobne oboznamuje s typológiou spin-offov, s problematikou využívania prístrojov financovaných z eurofondov pre komerčný výskum a uvádza aj konkrétne príklady úspešných programov technologických transferov z Českej republiky aj Spojeného kráľovstva.

  12. december 2021
 • Zvažujete prihlášku na slovenské aj české univerzity?

  Už niekoľko rokov pretrváva veľmi silný odlev mladých ľudí zo Slovenska na vysoké školy v susednej Českej republike. Okrem reputácie tamojších inštitúcií, možnosti zamestnať sa v Česku po štúdiu či počas neho, či materiálneho zabezpečenia škôl môžu v rozhodovaní hrať úlohu aj ďalšie faktory, zvlášť servis a záujem o študenta vo fáze prihlasovania, ktorý české školy demonštrujú.

  22. október 2019
 • Úvodná poznámka k programu Veda pre blaho spoločnosti

  Tento úvodný dokument je jednou zo série úvodných poznámok pre zostavenie podrobných strategických plánov pre kľúčové oblasti verejnej politiky (ďalšími oblasťami sú v tejto chvíli školstvo, infraštruktúra a hospodársky rozvoj).

  15. október 2019