Úvodná poznámka k programu Špičkové školstvo

14. október 2019 Školstvo

V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom fungovania školstva ako takého, aj k špecifickým aspektom fungovania slovenského školstva. Tieto poznámky doplníme diskusiami pre odbornú aj širšiu verejnosť.

Pri týchto príležitostiach budeme postupne aj predstavovať domácich a zahraničných odborníkov, ktorí sa na programe podieľajú.

Na konci roku 2019 potom predstavíme komplexný materiál o domácom školstve – jeho osnova tvorí prílohu tejto poznámky.