Školstvo

  • Úvodná poznámka k programu Špičkové školstvo

    V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom fungovania školstva ako takého, aj k špecifickým aspektom fungovania slovenského školstva. Tieto poznámky doplníme diskusiami pre odbornú aj širšiu verejnosť.

    14. október 2019