Vízia verejnej sféry pre nasledujúce volebné obdobie

03. február 2022 Riadenie štátu

Text je prvou verziou ucelenej vízie o napredovaní Slovenska, na ktorej Centrum pre verejnú politiku kontinuálne pracuje. Je oveľa komplexnejšia ako to, čo sa bežne na úrovni vládnych vízií, programového vyhlásenia vlády či straníckych programov na Slovensku realizuje. Venuje sa ako efektivite fungovania parlamentu či Úradu vlády, tak rezortným politikám, ale dokonca aj rôznym aspektom prezentácie krajiny vo svete či budovaniu politickej kultúry.

 

Dokument tak pokrýva sociálnu politiku, vrátane nových nástrojov na podporu rodiny, zdravotníctvo, intervencie na trhu práce, problematiku výstavby a územného plánovania (vrátane zavádzania integrovaných rezidenčných celkov), infraštruktúrnu politiku (vrátane systému správy verejných budov), rôzne aspekty hospodárskej politiky, pôdohospodárstvo, kultúru (vrátane mediálnej politiky či podpory rozvoja písomnej kultúry), školstvo aj vedu, rozvoj občianskej spoločnosti aj demokratických foriem vládnutia a ďalšie oblasti.

 

Finálnu verziu centrum, za podpory spolupracujúcich osobností, predstaví na jar 2022. Dovtedy zverejní aj podrobné dokumenty k špecifickým oblastiam, ako je infraštruktúrna či hospodárska politika, školstvo, alebo rôzne oblasti zdravotníctva.