Riadenie štátu

  • Ako zefektívniť fungovanie samospráv v SR

    Na Slovensku existuje 2927 obcí, pričom napríklad vo Švédsku, ktoré OECD vyhlásilo za vzor krajiny s funkčnou decentralizáciou, je ich 290. Navyše, slovenským obciam, na rozdiel od mnohých iných krajín, zákon neumožňuje flexibilne zdieľať niektoré funkcie. To sú len niektoré príklady toho, že samosprávnu politiku treba po dlhých rokoch rázne zefektívniť.

    18. november 2021