Riadenie štátu

  • Vízia verejnej sféry pre nasledujúce volebné obdobie

    Text je prvou verziou ucelenej vízie o napredovaní Slovenska, na ktorej Centrum pre verejnú politiku kontinuálne pracuje. Je oveľa komplexnejšia ako to, čo sa bežne na úrovni vládnych vízií, programového vyhlásenia vlády či straníckych programov na Slovensku realizuje. 

    03. február 2022
  • Ako zefektívniť fungovanie samospráv v SR

    Na Slovensku existuje 2927 obcí, pričom napríklad vo Švédsku, ktoré OECD vyhlásilo za vzor krajiny s funkčnou decentralizáciou, je ich 290. Navyše, slovenským obciam, na rozdiel od mnohých iných krajín, zákon neumožňuje flexibilne zdieľať niektoré funkcie. To sú len niektoré príklady toho, že samosprávnu politiku treba po dlhých rokoch rázne zefektívniť.

    18. november 2021