Úvodná poznámka k programu Kvalitná infraštruktúra

16. október 2019 Infraštruktúra

V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom infraštruktúrnej politiky na Slovensku, s poukázaním na možné príklady dobrej praxe inde vo svete.

Tieto poznámky doplníme diskusiami pre odbornú aj širšiu verejnosť, aj za účasti medzinárodne známych odborníkov.

Na začiatku roku 2020 potom predstavíme podrobnejší plán toho, ako by mala vyzerať infraštruktúrna politika v Slovenskej republike.

Nasledujúci text predstavuje úvodnú štúdiu tohto programu. Táto poznámka je rozsiahlejšia ako v prípade úvodných dokumentov iných programov. Vzhľadom na zložitosť problematiky tento text obsahuje pomerne rozsiahle predstavenie základných pojmov a nástrojov, ktoré je potrebné poznať pre zmysluplnú diskusiu o tom, ako by v budúcnosti mala vyzerať politika manažmentu verejných budov, politika bytovej výstavby a územného plánovania, tvorba dopravných sietí a tvorba energetických sietí a sietí vodného a odpadového hospodárstva.

Tieto oblasti nás zaujímajú v prvom rade, no infraštruktúrna politika by mala zahŕňať minimálne odkazy na ďalšie časti infraštruktúry, ktoré môžu riešiť ďalšie stratégie, napríklad hospodárska.