Ako sfunkčniť výstavbu v SR

20. november 2021 Infraštruktúra

Súčasná úroveň právnych noriem i každodenná prax sú chaotické, neprehľadné, netransparentné a prispievajú k prehlbovaniu byrokracie na úrovni verejnej správy, bytovej kríze domácností a menšej produktivite v podnikateľskom sektore. Za zrkadlo dnešného stavu môžeme považovať rebríček Svetovej banky „Doing Business – measuring business regulations“, v ktorej jej analytici každoročne uverejňujú stav podnikateľského prostredia.

Na Slovensku v priemere trvá výstavba skladu 300 dní, pričom zo štátov Európskej únie je na tom horšie už len Cyprus. Stavebné konania patria medzi typický príklad procesu, ktorý je síce prebyrokratizovaný, ale pritom slabo napĺňa cieľ ochrany občanov a verejného priestoru a v konečnom dôsledku prispievajú k slabej dôvere v štát a veci riadenie vecí verejných. 

Autor: Juraj Kríž