Infraštruktúra

  • Úvodná poznámka k programu Kvalitná infraštruktúra

    V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom infraštruktúrnej politiky na Slovensku, s poukázaním na možné príklady dobrej praxe inde vo svete.

    16. október 2019