Infraštruktúra

 • Ako sfunkčniť výstavbu v SR

  Na Slovensku v priemere trvá výstavba skladu 300 dní, pričom zo štátov Európskej únie je na tom horšie už len Cyprus. Stavebné konania patria medzi typický príklad procesu, ktorý je síce prebyrokratizovaný, ale pritom slabo napĺňa cieľ ochrany občanov a verejného priestoru a v konečnom dôsledku prispievajú k slabej dôvere v štát a veci riadenie vecí verejných.

  20. november 2021
 • Riešenie územného plánovania a výstavby: integrované rezidenčné celky (IRC)

  Hospodársky rast sa po roku 2000 premietol do rastu výstavby. Tá sa ale deje zaberaním náhodných voľných plôch, a v okolí mesta „rozlievaním“ výstavby do krajiny, na kedysi poľnohospodárske plochy. Výsledkom sú satelitné zóny s veľmi slabo rozvinutou sociálnou infraštruktúrou aj slabým manažmentom verejných plôch.

  18. november 2021
 • Úvodná poznámka k programu Kvalitná infraštruktúra

  V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom infraštruktúrnej politiky na Slovensku, s poukázaním na možné príklady dobrej praxe inde vo svete.

  16. október 2019