Základy budúcej priemyselnej politiky SR

24. november 2021 Hospodársky rozvoj

Štát by rozhodne mal poskytovať podnikateľom rozsiahle služby pri sprostredkovaní informácií, aj analytických, a pri kultivovaní hospodárskych zdrojov (rôzne formy ľudského kapitálu, priestoru na podnikanie, či financií). Existujú však dobré dôvody, prečo štát môže intervenovať aj tretím spôsobom - priamo vstupovať do podnikateľských vzťahov.