Tatranský tiger. Zn.: za nízky plat

08. november 2021 Hospodársky rozvoj

Táto štúdia ponúka detailný pohľad na vývoj príjmov z práce slovenských domácností od roku 2000 až po dnešok. Rozoberá aj dopad daňovej a sociálnej politiky na čisté príjmy. Hlavným zistením, takmer šokujúcim, je, že mzdy na Slovensku rástli v porovnaní so susedmi v regióne veľmi pomaly. Slovensko sa tak aj v porovnaní s inými postkomunistickými krajinami zaradilo medzi tie nízkopríjmové.