Porovnanie epidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19

06. máj 2020 Hospodársky rozvoj

V boji proti korona vírusu zvolili jednotlivé krajiny rôzne opatrenia. Kým niekde sa ako dostatočnou ukázala silná ochrana hraníc, inde hrali veľkú úlohu opatrenia na obmedzenie aktivít a mobility obyvateľstva vnútri krajiny. Opatrenia na ochranu krajín proti pandémii COVID-19 sú v mnohých z týchto štátov zdrojom národnej frustrácie či, naopak, hrdosti.

Najnovšia štúdia porovnáva krajiny celej Európskej únie a navyše Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Väčšina z nich opatrenia sprísňovala postupne. Najskôr zákazom hromadných akcií (niekedy s postupne znižovaným limitom na počet osôb), zatvorením niektorých alebo všetkých gastronomických prevádzok a aj škôl. Viaceré krajiny už v tomto období zároveň vyhlásili nejakú formu núdzového stavu.

Viac zaujimavých informácií si môžete prečítať v samotnej štúdii nižšie.