Desať opatrení na reštart ekonomiky po prvej vlne krízy

25. jún 2020 Hospodársky rozvoj

Slovenská ekonomika čelí v roku 2020 prepadu, ktorý sa v konzervatívnych odhadoch pohybuje okolo 10 percent, v iných scenároch dokonca oveľa viac. Napriek tomu vláda doteraz reaguje veľmi obmedzenými opatreniami, v podobe minimálnej finančnej pomoci alebo „zjednodušovaním podnikateľského prostredia“.

Centrum pre verejnú politiku vypracovalo zoznam desiatich konkrétnych opatrení, ktorými by sa dali príjmy firiem a obyvateľstva stabilizovať tak, aby na jeseň 2020 nedošlo k dramatickému prepadu v zamestnanosti a životnej úrovni.


Opatrenia CVP konzultovalo s radom domácich odborníkov, aj zástupcov zamestnávateľov či zamestnancov. Tieto opatrenia sú vyvážené tak, aby zasiahli pomerne široké skupiny občanov a subjektov a zároveň, aby boli čo najefektívnejšie z hľadiska stimulácie domáceho dopytu. Ide o návrh len takých opatrení, ktoré by mali byť realizované okamžite, v priebehu týždňov.

Centrum zároveň poskytuje priestor na diskusie odborníkov o tom, aké opatrenia bude nutné prijať aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. A to najmä preto, aby sa pomoc, ktorú Slovenská republika získa z úrovne Európskej únie, využila na skutočné, hlboké štrukturálne zmeny fungovania domácej ekonomiky aj verejnej sféry.

O všetkých opatreniach si môžete prečítať v samotnej štúdii nižšie.