Boj s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID 19

29. apríl 2020 Hospodársky rozvoj

Pandémia šírenia koronavírusu COVID-19 viedla k bezprecedentným obmedzeniam aktivít a mobility v celej Európe. Vzhľadom na rýchly prepad ekonomík vlády reagovali podobne dramatickými krokmi. Rozsah opatrení na záchranu ekonomík vo väčšine krajín nemá precedens od rokov tesne po skončení 2. svetovej vojny.

 

V tejto súvislosti sa začínajú vynárať porovnávacie štúdie toho, ako jednotlivé krajiny pristupujú k riešeniu ekonomickej krízy. Väčšinou majú podobu vyčísľovania objemu financií, ktoré vlády na boj s krízou sľúbili. Podobné vyčíslenia sú ale prirodzene nepresné, pretože z hrubých údajov je ťažké určiť, koľko presne firiem či ľudí v skutočnosti danú pomoc využije.

 

Táto štúdia na vzorke európskych krajín porovnáva v prvom rade jednotlivé nástroje, ktoré vlády doteraz použili. Vzniká tak plastickejší obraz pomoci, kde možno identifikovať, akú pomoc dostáva k dispozícii v jednotlivých krajinách napríklad priemerný zamestnanec alebo firma v určitom odvetví.

 

Okrem toho je takýto podrobný opis vhodným východiskovým bodom pre diskusiu o efektivite pomoci vzhľadom na jej štruktúru a tom, aké kroky sú vhodné do budúcnosti. Tiež môže slúžiť ako inšpirácia pre dodatočné opatrenia v niektorých krajinách.