Aktuálne východiská regionálnej politiky v SR

20. november 2021 Hospodársky rozvoj

Slovensko nekonverguje k bohatším štátom únie, skôr stagnuje. V nominálnom vyjadrení za desať minulých rokov stúpol hrubý domáci produkt na osobu z 50 percent len na 56 percent priemeru Európskej únie. Po započítaní pomerne vysokých cien na Slovensku je obrázok ešte horší. 

Veľkou časťou tohto príbehu sú chudobné regióny. Táto štúdia prináša plastický pohľad na hospodársku situáciu v najchudobnejších regiónoch a navrhuje, ako využiť existujúce nástroje na naštartovanie ich rozvoja.