Hospodársky rozvoj

 • Základy budúcej priemyselnej politiky SR

  Štát by rozhodne mal poskytovať podnikateľom rozsiahle služby pri sprostredkovaní informácií, aj analytických, a pri kultivovaní hospodárskych zdrojov (rôzne formy ľudského kapitálu, priestoru na podnikanie, či financií). Existujú však dobré dôvody, prečo štát môže intervenovať aj tretím spôsobom - priamo vstupovať do podnikateľských vzťahov.

  24. november 2021
 • Aktuálne východiská regionálnej politiky v SR

  Slovensko nekonverguje k bohatším štátom únie, skôr stagnuje. V nominálnom vyjadrení za desať minulých rokov stúpol hrubý domáci produkt na osobu z 50 percent len na 56 percent priemeru Európskej únie. Po započítaní pomerne vysokých cien na Slovensku je obrázok ešte horší. Veľkou časťou tohto príbehu sú chudobné regióny. Táto štúdia prináša plastický pohľad na hospodársku situáciu v najchudobnejších regiónoch a navrhuje, ako využiť existujúce nástroje na naštartovanie ich rozvoja.

  20. november 2021
 • Tatranský tiger. Zn.: za nízky plat

  Táto štúdia ponúka detailný pohľad na vývoj príjmov z práce slovenských domácností od roku 2000 až po dnešok. Rozoberá aj dopad daňovej a sociálnej politiky na čisté príjmy. Hlavným zistením, takmer šokujúcim, je, že mzdy na Slovensku rástli v porovnaní so susedmi v regióne veľmi pomaly. Slovensko sa tak aj v porovnaní s inými postkomunistickými krajinami zaradilo medzi tie nízkopríjmové.

  08. november 2021
 • Desať opatrení na reštart ekonomiky po prvej vlne krízy

  Slovenská ekonomika čelí v roku 2020 prepadu, ktorý sa v konzervatívnych odhadoch pohybuje okolo 10 percent, v iných scenároch dokonca oveľa viac. Napriek tomu vláda doteraz reaguje veľmi obmedzenými opatreniami.

  25. jún 2020
 • Porovnanie epidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19

  V boji proti korona vírusu zvolili jednotlivé krajiny rôzne opatrenia. Niektoré z nich boli zdrojom frustrácie, iné hrdosti.

  06. máj 2020
 • Boj s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID 19

  Pandémia šírenia koronavírusuCOVID-19 viedla k bezprecedentným obmedzeniam aktivíta mobility v celej Európe. Rozsah opatrení na záchranu ekonomík vo väčšine krajín nemáprecedens od rokov tesne po skončení 2. svetovej vojny.

  29. apríl 2020
 • Úvodná poznámka k programu Inteligentné hospodárstvo

  Kým do roku 1989 bolo domáce hospodárstvo zviazané centrálnym plánovaním, po tomto míľniku jednotlivé vlády na tvorbu podrobnejšej priemyselnej, a širšej hospodárskej, politiky rezignovali. A to napriek periodickým volaniam po zmene hospodárskeho modelu založeného na „montovniach.

  17. október 2019