Hospodársky rozvoj

 • Desať opatrení na reštart ekonomiky po prvej vlne krízy

  Slovenská ekonomika čelí v roku 2020 prepadu, ktorý sa v konzervatívnych odhadoch pohybuje okolo 10 percent, v iných scenároch dokonca oveľa viac. Napriek tomu vláda doteraz reaguje veľmi obmedzenými opatreniami.

  25. jún 2020
 • Porovnanie epidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19

  V boji proti korona vírusu zvolili jednotlivé krajiny rôzne opatrenia. Niektoré z nich boli zdrojom frustrácie, iné hrdosti.

  06. máj 2020
 • Boj s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID 19

  Pandémia šírenia koronavírusuCOVID-19 viedla k bezprecedentným obmedzeniam aktivíta mobility v celej Európe. Rozsah opatrení na záchranu ekonomík vo väčšine krajín nemáprecedens od rokov tesne po skončení 2. svetovej vojny.

  29. apríl 2020
 • Úvodná poznámka k programu Inteligentné hospodárstvo

  Kým do roku 1989 bolo domáce hospodárstvo zviazané centrálnym plánovaním, po tomto míľniku jednotlivé vlády na tvorbu podrobnejšej priemyselnej, a širšej hospodárskej, politiky rezignovali. A to napriek periodickým volaniam po zmene hospodárskeho modelu založeného na „montovniach.

  17. október 2019