Publikácie

Školstvo

 • Úvodná poznámka k programu Špičkové školstvo

  V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom fungovania školstva ako takého, aj k špecifickým aspektom fungovania slovenského školstva. Tieto poznámky doplníme diskusiami pre odbornú aj širšiu verejnosť.

  14. október 2019

Infraštruktúra

 • Úvodná poznámka k programu Kvalitná infraštruktúra

  V nasledujúcich týždňoch bude Centrum pre verejnú politiku prinášať čiastkové poznámky k rôznym aspektom infraštruktúrnej politiky na Slovensku, s poukázaním na možné príklady dobrej praxe inde vo svete.

  16. október 2019

Veda

 • Zvažujete prihlášku na slovenské aj české univerzity?

  Už niekoľko rokov pretrváva veľmi silný odlev mladých ľudí zo Slovenska na vysoké školy v susednej Českej republike. Okrem reputácie tamojších inštitúcií, možnosti zamestnať sa v Česku po štúdiu či počas neho, či materiálneho zabezpečenia škôl môžu v rozhodovaní hrať úlohu aj ďalšie faktory, zvlášť servis a záujem o študenta vo fáze prihlasovania, ktorý české školy demonštrujú.

  22. október 2019
 • Úvodná poznámka k programu Veda pre blaho spoločnosti

  Tento úvodný dokument je jednou zo série úvodných poznámok pre zostavenie podrobných strategických plánov pre kľúčové oblasti verejnej politiky (ďalšími oblasťami sú v tejto chvíli školstvo, infraštruktúra a hospodársky rozvoj).

  15. október 2019

Hospodársky rozvoj

 • Desať opatrení na reštart ekonomiky po prvej vlne krízy

  Slovenská ekonomika čelí v roku 2020 prepadu, ktorý sa v konzervatívnych odhadoch pohybuje okolo 10 percent, v iných scenároch dokonca oveľa viac. Napriek tomu vláda doteraz reaguje veľmi obmedzenými opatreniami.

  25. jún 2020
 • Porovnanie epidemiologických opatrení proti šíreniu COVID-19

  V boji proti korona vírusu zvolili jednotlivé krajiny rôzne opatrenia. Niektoré z nich boli zdrojom frustrácie, iné hrdosti.

  06. máj 2020
 • Boj s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID 19

  Pandémia šírenia koronavírusuCOVID-19 viedla k bezprecedentným obmedzeniam aktivíta mobility v celej Európe. Rozsah opatrení na záchranu ekonomík vo väčšine krajín nemáprecedens od rokov tesne po skončení 2. svetovej vojny.

  29. apríl 2020
 • Úvodná poznámka k programu Inteligentné hospodárstvo

  Kým do roku 1989 bolo domáce hospodárstvo zviazané centrálnym plánovaním, po tomto míľniku jednotlivé vlády na tvorbu podrobnejšej priemyselnej, a širšej hospodárskej, politiky rezignovali. A to napriek periodickým volaniam po zmene hospodárskeho modelu založeného na „montovniach.

  17. október 2019