O projekte

Centrum pre verejnú politiku vzniklo ako nezávislé centrum pre podporu detailných odborných diskusií o verejnej politike, podporu záujmu o témy verejnej politiky vo verejnosti a ako centrum prípravy strategických materiálov pre vybrané rezorty a pre prierezové témy verejnej politiky.

Práca centra sa neviaže na činnosť žiadnej politickej strany ani na konkrétnu ideológiu. Centrum podporuje medzistranícky dialóg o riešeniach v oblasti verejnej politiky.

Centrum pre verejnú politiku pomáha spájať domácich špecialistov so zahraničnými odborníkmi a pracoviskami.