Bratislava potrebuje konečne ľahké metro

16. november 2021 Juraj Draxler

Zaplavenie Bratislavy autami bude v nasledujúcich rokoch možné ráznejšie vyriešiť len posilnením mestskej hromadnej dopravy. Komplexnejšie riešenie je pritom len jedno: také, že konečne postavíme ľahké metro typu VAL (alebo využijeme podobné riešenie).

 

V spojení s ráznejšou politikou obmedzenia dopravy pre osobné vozidlá (prísnejšia parkovacia politika, rozšírenie peších zón, záchytné parkoviská v okolí centra mesta, prípadne aj zavedenie taxy za vstup do širšieho centra mesta vo forme congestion charge) sa tak z Bratislavy môže stať „zelenšie“ mesto.

 

Veľkú časť siete je pritom možné vyriešiť relatívne jednoducho, nadstavbou nad existujúcou hlavnou železničnou traťou. Ani pre zvyšok trate (smerom do Petržalky) neexistujú väčšie prekážky. Na financovanie je teoreticky možné zohnať ako priame či sprostredkované zdroje z niektorých európskych národných aj nadnárodných rozvojových bánk, tak aj komerčné zdroje.

 

Problémom je organizácia, ktorú komplikujú politické parametre. Takýto infraštruktúrny projekt si žiada sústredené nasadenie pomerne veľkého tímu koordinujúceho technické riešenia aj finančný aspekt. Takmer určite sa tiež žiada podpora zo strany štátu pri príprave stavebných úkonov.  

 

Centrum pre verejnú politiku bude v najbližšom období hľadať partnerov pre presadzovanie projektu ľahkého metra. Zároveň pomôžeme vytvoriť odbornú platformu pre kľúčové parametre plánovania, vrátane prípravy modelov financovania (od PPP riešení po čisto verejný projekt). Sme presvedčení, že tento projekt sa v nasledujúcich rokoch realizovať začne.