Špičkoví ekonómovia v Bratislave diskutovali o dôchodkových systémoch

17. február 2020

Centrum pre verejnú politiku usporiadalo 13. februára 2020 v spolupráci s Úradom vlády SR medzinárodnú konferenciu popredných európskych ekonómov o problematike dôchodkového zabezpečenia Pensions in the 21st century – 2nd pillars and other issues.

Diskusia o dôchodkových systémoch

Úvod konferencie sa týkal nedávnej histórie dôchodkových reforiem v Českej a Slovenskej republike. V ďalšom paneli diskutujúci zhodnotili účinnosť nástrojov ekonomickej vedy, ktoré sa v posledných 20-30 rokoch vyvinuli špecificky pre potreby dôchodkovej ekonómie.

Takisto diskutovali o poučeniach z politického vývoja sprevádzajúceho dôchodkové reformy.

Účastníci konferencie a vedúci CVP J.Draxler

V nasledujúcich vystúpeniach mali účastníci možnosť oboznámiť sa s aktuálnym stavom dôchodkových systémov v pobaltských krajinách a v Maďarsku. V záverečnom paneli konferencie ekonómovia diskutovali o výhodách a nevýhodách 2. pilierov dôchodkového zabezpečenia.

Diskusie moderoval vedúci CVP Juraj Draxler. Eventu sa zúčastnili ekonómovia z Veľkej Británie, Talianska, Poľska, Maďarska, Českej Republiky, Lotyšska a Slovenska.

 

Hlavní panelisti konferencie:

Martin Weale 

Držiteľ vysokého britského štátneho vyznamenania, Commander of British Empire (CBE), za prínos k štatistike a ekonometrii. V rokoch 2010 až 2016 bol členom menového výboru Bank of England, orgánu, ktorý rozhoduje o menovej politike centrálnej banky. Predtým dlhé roky viedol Národný inštitút ekonomického a sociálneho výskumu (National Institute of Economic and Social Research).

Elsa Fornero

Profesorka ekonómie na Univerzite v Turíne, medzinárodne uznávaná odborníčka na ekonómiu trhu práce a ekonómiu sociálnych systémov. V rokoch 2011 až 2013 bola talianskou ministerkou práce a sociálnych vecí v úradníckom kabinete Maria Montiho.

Nicholas Barr

Profesor ekonómie na London School of Economics. V rokoch 1990 až 1992 pracoval pre Svetovú banku na poradenských projektoch pre región poskomunistických krajín v oblasti sociálneho zabezpečenia, v roku 1996 bol hlavným autorom Správy o stave rozvoja 1996 Svetovej banky. Je autorom klasickej učebnice o sociálnej politike Economics of the Welfare State, ktorá v pozmenených vydaniach vychádza od roku 1987. V 90. rokoch sa stal známym aj ako kritik neuváženého zavádzania 2. pilierov.

Jacek Rostowski

Poľsko-britský ekonóm a politik. V 90. rokoch ekonomický poradca poľskej vlády, spoluzakladal známe varšavské Centrum sociálnych a ekonomických analýz (CASE). V rokoch 2007 až 2013 bol poľským ministrom financií.