CVP pripravuje osvetové aktivity: spoločenskovedné olympiády aj online encyklopédiu

01. december 2021

Centrum pre verejnú politiku pripravuje na túto zimu spustenie troch olympiád pre stredoškolákov: v ekonómii, politike a sociológii. Zároveň v novom šate spustí projekt online encyklopédie verejnej politiky.

"Deťom dlhujeme to, aby sme sa zvlášť po odoznení pandémie o nich čo najviac starali. Aj preto je dobré ponúkať im čo najviac aktivít, ktoré im doplnia školské vyučovanie," hovorí vedúci CVP Juraj Draxler. Ako dodáva, ku každej olympiáde zo spoločenských vied CVP vydá aj učebnicu: ekonómie, politiky (politológie a základov verejnej politiky) a sociológie. 

"Ekonómia je veda o tom, ako narábať so zdrojmi. Takže jedna časť obsahu sa bude týkať toho, ako riešiť optimalizačné problémy. Samozrejme, matematicky, ale na druhej strane nechceme, aby jej bolo priveľa. Okrem toho učebnica osvetlí základné koncepty s ktorými ekonómia narába a základné problémy s ktorými sa zaoberá," hovorí J.Draxler. Dodal, že zvlášť pri tomto predmete je dobré študentov podchytiť aktivitami, ktoré sú koncipované nestranne.

"Bohužiaľ, rôzne "osvetové" aktivity v oblasti ekonómie smerom k stredoškolákom rozvíjajú subjekty, ktoré toto berú ako propagandistickú misiu, šírenie špecifickej ideológie voľného trhu, čo nie je veľmi šťastné. Deťom treba dať možnosť naozaj objavovať a učiť sa, širokospektrálne," vysvetľuje J.Draxler.

Ako ďalej dodáva, podobne široký prístup sa bude týkať aj ďalších dvoch predmetov. Okrem toho centrum zverejní, už viac pre potreby bežnej aj odbornej verejnosti, online encyklopédiu verejnej politiky. Bude vysvetľovať rôzne koncepty potrebné pre chápanie problematiky zdravotníctva, manažmentu vedy, riadenia školstva či výstavby, a podobne.