Nezávislé centrum pre podporu
detailných odborných diskusií

O projekte

Centrum pre verejnú politiku vzniklo ako nezávislé centrum pre podporu detailných odborných diskusií o verejnej politike, podporu záujmu o témy verejnej politiky vo verejnosti a ako centrum prípravy strategických materiálov pre vybrané rezorty a pre prierezové témy verejnej politiky.

Viac o projekte

Verejná politika

Verejná politika sa vo vzdialenej minulosti do značnej miery brala ako zostavovanie veľkých byrokratických, hierarchizovaných organizácií, ktoré mali zabezpečovať chod častí verejného sektora, ako napríklad zdravotníctva, sociálneho poistenia či školstva.

Od 80. rokov minulého storočia sa začal tento prístup v západnom svete a neskôr aj u nás meniť.

Oblasti

Centrum pre verejnú politiku sa venuje v prvom rade príprave strategických dokumentov, ktoré pokrývajú zhruba politiky dnes existujúcich rezortov, a to tie, ktoré tvoria samotné jadro fungovania štátu z hľadiska jeho interakcie s občanmi.

V tejto chvíli ide najmä o oblasti hospodárskeho rozvoja, infraštruktúrnej politiky, školstva, vedy a výskumu a zdravotníctva.V budúcnosti pribudnú aj aktivity vzťahujúce sa k rôznym oblastiam sociálnej politiky.

Diskusia

Sledujte a zúčastnite sa diskusie na aktuálne témy

Zobraziť diskusie

Facebook

Centrum pre verejnú politiku nájdete aj na facebooku.

Sledujte nás